Akupunktura

archana-ram-acupuncture

 

Riječ je o jednoj od glavnih medicinskih metoda tradicionalne kineske medicine.
To je terapeutska tehnika kojom se ubadanjem igala u specifične točke na koži pacijenta uspostavlja ravnoteža Qi  vitalne energije koja struji kroz organizam.Yin princip je ženski, negativan, hladan, mekan, mjesečev.
Yang princip je muški, pozitivan, topao, tvrd, sunčev.
Yin i yang su povezani i stalno se izmjenjuju 
Fizičke manifestacije su odraz yin i yanga.

Yang – sunce - dan - svjetlo – toplo – akcija –muško –ljeto – nebo

Yin - mjesec – noc – tama – hladno – odmor – žensko – zima - zemlja

Bolest se javlja kao posljedica disbalansa Qi-a. To je vitalna energija koja cirkulira organizmom. Neravnoteža, višak ili manjak energije dovodi do zdravstvenih poremećaja. Ubadanjem tankih igala (debljine .01”-0.2”) u akupunkturne točke, “xue” kojih ima otprilike 365 uspostavlja se ponovo ravnoteža, tzv. homeostaza.

 

Lokacija točaka teško je shvatljiva zapadnjaku, a najbliže objašnjenje jesu odgovarajuće tocke živčanih neurona (neuromi).
Novija istraživanja ukazala su na prisustvo elektropodražljivosti spomenutih točaka. Taoizam je jedna od filozofija dalekog Istoka, koja prevladava u Kini, pored konfucijevog učenja. Tao tvrdi da je sve jedno, jedinstveno, originalno, vječno i nepromjenjivo.
Teorija 5 elemenata sastoji se od vatre, vode, zemlje, metala i drveta (proljeće, ljeto, kasno ljeto-"bablje", jesen, zima).


Akupunkturne točke su podijeljene u 12 kanala koji odgovaraju 12 organa (Zang-Fu). Treba pridodati 2 kanala: kralježnici i 3-struki grijač (San Jiao).
Kanali se dijele u yin i yang i na svakom ekstremitetu se nalazi početak po tri kanala. S ruke polaze tri yin kanala ( pluća, perikard, srce)
I tri yang kanala (debelo, tanko crijevo, San Jiao).
S noge polaze tri yin kanala (slezena, jetra, bubreg) i tri yang kanala (želudac, žučni  mokraćni mjehur).
Qi teče duž kanala unutrašnjim i vanjskim putevima koji se reflektiraju na koži pacijenta.

Dijagnoza

Kineski medicinari postavljaju dijagnozu na temelju anamneze, te fizičkog pregleda. Pri uvodnom razgovoru s pacijentom su izuzetno strpljivi i raspituju se i o zdravlju roditelja, braće i sestara. Fizički pregled obuhvaća dijagnosticiranje pulsa na obje ruke pri čemu također razlikuju 12 vrsta ( 3 duboka i 3 plitka na svakoj ruci); pregled jezika koji svojim oblikom, bojom i mrljama odaje stanje probavnog sustava

pregled očiju tzv. iridologija gdje zjenica i šarenica predstavljaju svaki pojedini organ i odaju njegovu konstituciju.

 

 
Bioenergija Ivica 2014.